Hornbach etablerar sig i Helsingborg

Nybyggnad av byggvaruhus

NCC bygger Hornbach’s nya byggvaruhandel i Helsingborg, JKAB Arkitekter har uppdraget att projektera A-handlingar. Projektet är intressant då BIM används till fullo. Inte bara vi, utan alla projektörer ritar allt i 3D!
Sammordningen och eventuella krockar mellan projektörer upptäcks betydligt lättare och fel på arbetsplatsen kan minimeras.

Tagged with →