No items found.

Att på kort tid inom ett och samma kvarter få ta sig an ännu ett projekt är otroligt inspirerande. Med ett fantastiskt läge i Helsingborg, nära centrum, men med motorvägen bara ett stenkast bort är områdets potentialenorm. Jimmy Wallberg på Helsingborgs Byggplåt kontaktade JKAB förutsättningslöst för att se hur han skulle kunna utveckla den fastighet han förvärvat på en av Helsingborgs mest intressanta utvecklingsområde. Genomtidiga utredningar fann vi att både detaljplan och befintlig stomme gav möjligheter för en påbyggnad med tre nya våningar. Byggnaden kommer när den står klar innehålla kontors och produktionslokaler för Helsingborgs Byggplåt samt tre våningsplan för externa hyresgäster. Huskroppen öppnas helt i gavlarna där stora ljuspartier får dagsljus att flöda in i lokalerna. Det befintliga trapphuset förlängs och får en helt ny form och fasad av rockpanel. Tak och fasad ska kläs med ljusgrå aluminiumromber från Prefa. Samtidigt som företaget får en ny fantastisk arbetsplats för sin personal så kommer byggnaden också vara som ett utvändigt showroom i fullskala som visar plåtmaterialets fulla potential och betydelsen av genuin hantverkskunskap. Bygget startar underhösten 2021 och inflyttning sker redan till våren.

JUPITER 12

No items found.