Vi är arkitekterna från Helsingborg som skiljer oss från mängden och skapar funktionell arkitektur som är ekonomiskt hållbar.
ALICE ROLFSDOTTER
BYGGNADSINGENJÖR
alice@jkab-arkitekter.se
0768 55 94 70
Läs mer
EMELIE LARSSON
BYGGNADSINGENJÖR
emelie@jkab-arkitekter.se
0761 36 71 62
Läs mer
EVA JANSSON
BYGGNADSINGENJÖR & CERT. TILLGÄNGLIGHETSSAKKUNNIG
eva@jkab-arkitekter.se
0702 85 10 77
Läs mer
JEANETTE SEVEGRAN
ARKITEKT SAR/MSA
jeanette@jkab-arkitekter.se
0704 57 80 47
Läs mer
MALIN OSSIANSSON
ARKITEKT SAR/MSA
malin@jkab-arkitekter.se
0709 16 17 73
Läs mer
MARIA GERENMARK
BYGGNADSINGENJÖR
maria@jkab-arkitekter.se
0721 41 00 43
Läs mer
NELLIE JEPSSON
BYGGNADSINGENJÖR
nellie@jkab-arkitekter.se
0721 41 26 44
Läs mer
ROBIN KARLSSON
BYGGNADSINGENJÖR
robin@jkab-arkitekter.se
0708 76 60 11
Läs mer
RONNY LINDGREN
BYGGNADSINGENJÖR & CERT. KONTROLLANSVARIG
ronny@jkab-arkitekter.se
0703 30 64 55
Läs mer
SEBASTIAN EKELUND EMITSLÖF
BYGGNADSINGENJÖR & CERT. TILLGÄNGLIGHETSSAKKUNNIG
sebastian@jkab-arkitekter.se
0708 35 28 86
Läs mer
TOBIAS ERIKSSON
BYGGNADSINGENJÖR
tobias@jkab-arkitekter.se
0763 15 21 00
Läs mer

ALICE ROLFSDOTTER

BYGGNADSINGENJÖR

alice@jkab-arkitekter.se0768 55 94 70
Läs mer

EMELIE LARSSON

BYGGNADSINGENJÖR

emelie@jkab-arkitekter.se0761 36 71 62
Läs mer

EVA JANSSON

BYGGNADSINGENJÖR & CERT. TILLGÄNGLIGHETSSAKKUNNIG

eva@jkab-arkitekter.se0702 85 10 77
Läs mer

JEANETTE SEVEGRAN

ARKITEKT SAR/MSA

jeanette@jkab-arkitekter.se0704 57 80 47
Läs mer

MALIN OSSIANSSON

ARKITEKT SAR/MSA

malin@jkab-arkitekter.se0709 16 17 73
Läs mer

MARIA GERENMARK

BYGGNADSINGENJÖR

maria@jkab-arkitekter.se0721 41 00 43
Läs mer

NELLIE JEPSSON

BYGGNADSINGENJÖR

nellie@jkab-arkitekter.se0721 41 26 44
Läs mer

ROBIN KARLSSON

BYGGNADSINGENJÖR

robin@jkab-arkitekter.se0708 76 60 11
Läs mer

RONNY LINDGREN

BYGGNADSINGENJÖR & CERT. KONTROLLANSVARIG

ronny@jkab-arkitekter.se0703 30 64 55
Läs mer

SEBASTIAN EKELUND EMITSLÖF

BYGGNADSINGENJÖR & CERT. TILLGÄNGLIGHETSSAKKUNNIG

sebastian@jkab-arkitekter.se0708 35 28 86
Läs mer

TOBIAS ERIKSSON

BYGGNADSINGENJÖR

tobias@jkab-arkitekter.se0763 15 21 00
Läs mer