No items found.

Under de tidiga skisserna fick vi ett några olika förutsättningar, mycket dagsljus inne i fabriken, en optimerad funktion för att kunna producera en av Koenigseggs nya sportbilar, samt en ekonomiskt hållbar byggnad. Efter några volymmodeller så blev formen på huset ganska så uppenbart, vi kallar det för ett ”dragspel”, där både taket och ytterväggarna har en lutning för att kunna få in så mycket dagsljus som möjligt, men även klara sekretessen i produktionen.

Koenigseggs bilar byggs till stor del i kolfiber, som dessutom är egenproducerad. För att byggnaden då ska kännas som kolfiber så valde vi att med hjälp av både plåtsandwich och alocubond skapa ett mönster som inspireras av just detta, via olika glansvärden och ett rutmönster.

Så från dessa tidiga volym- och designskisserna utvecklade vi tillsammans med Koenigsegg en planlösning för personal och produktion, vilket nu leder till planerad byggstart hösten 2021. Total produktionsyta är ungefär 10 000m² och total personalyta 2000m².

KOENIGSEGG