No items found.
Fastighetsägare:
Bildevehuset Aktiebolag AB
huvudentreprenör:
NCC
hyresgäst:
Bildeve
entreprenadform:
Totalentreprenad
stad:
Helsingborg
färdigställande:
2015
byggnadsarea:
kvarter:
Huggjärnet 11

Bildeve

-

No items found.