No items found.
Fastighetsägare:
Mälarum Fastigheter AB
huvudentreprenör:
PEAB / NCC
hyresgäst:
Ewerman och Salico m.fl.
entreprenadform:
Totalentreprenad
stad:
Helsingborg
färdigställande:
2010 / 2013
byggnadsarea:
20 000 M²
kvarter:
Ackumulatorn 2

Ewerman

-

No items found.