No items found.
Fastighetsägare:
huvudentreprenör:
NCC
hyresgäst:
Hornbach
entreprenadform:
stad:
Helsingborg
färdigställande:
2013
byggnadsarea:
kvarter:
Grustäkten 4

Hornbach

-

No items found.