No items found.
Fastighetsägare:
Samarbete med Granito AB
huvudentreprenör:
hyresgäst:
entreprenadform:
stad:
Helsingborg
färdigställande:
byggnadsarea:
ca 5080 kvm
kvarter:
Kalken 2

Kalken 2

Vintern 2017 lämnade vi tillsammans med Garnito in markanvisningstävling för kv Kalken på Pålsjö i Helsingborg. Vi hamnade på andra plats med höga arkitektoniska poäng.

Utgångspunkten var att skapa ett seniorboende med höga boendekvaliteter för de boende som ska trivas och känna sig trygga både i sin lägenhet och i närmiljön.

Husens alla fasader utnyttjas för att höja kvaliteten i lägenheterna med ljus från flera väderstreck. Samtliga lägenheter har generösa balkonger, terrasser eller uteplatser.

På toppen finns lägenheter som har takterrasser med fantastisk utblick över äng, åkrar och skog.

Kvarteret har en stadsmässig, robust och karaktärsstark utformning med tegelfasader i vacker indelning. Bostadshusens förskjutna huskroppar i varierande våningsantal med skiftande tegelkulörer skapar spännande arkitektur och en skiftande variation i både lägenhetstyper och i det exteriöra uttrycket. 50 lägenheter är utplacerade på 6 plan, i olika storlekar från 1 RoK till 5 RoK och i olika väderstreck för att skapa dynamik och mångfald.

Gården är ljus, rymlig, bilfri och inbjuder till möten och aktiviteter. Mötesplatser är strategiskt placerade för att ge variation av sol och skugga samt ge en möjlighet till kontakt med andra människor varje dag. Upphöjda växtbäddar med blommande perenner och vintergröna växter är ett återkommande och sammanhållande element både som rumsbildare på gården samt skärmar av mot privata uteplatser.

Under den gemensamma gården placeras ett boendegarage med plats för bilar, MC och cyklar samt gemensam Bilpool.

No items found.