No items found.
Fastighetsägare:
PEAB
huvudentreprenör:
hyresgäst:
entreprenadform:
Bostäder
stad:
Helsingborg
färdigställande:
2009
byggnadsarea:
kvarter:
Mimers Gård

Mimers gård

-

No items found.