No items found.
Fastighetsägare:
Förvaltnings AB Punktum
huvudentreprenör:
Byggmästar'n Skåne AB
hyresgäst:
Fyrklöverns Montessori och Palmlunds Skolor
entreprenadform:
Totalentreprenad
stad:
Helsingborg
färdigställande:
2018
byggnadsarea:
ca 850 kvm
kvarter:
Havsmannen 1

Råå Montessoriförskola

Vintern 2016 lämnade vi tillsammans med Punktum in markanvisningstävling för Kv. Havsmannen på Råå i Helsingborg. Vi vann tävlingen och hösten 2018 invigdes Råå Montessoriförskola.

En av utmaningarna i tävlingen var att skapa en förskola för ett större antal barn på en ganska liten och svårbyggd tomt, inkilad mellan lokalgata mot öster och en karaktäristisk å mot väster. En annan utmaning var kommunens utformning av detaljplanen som inte svarade upp till tävlingens krav vilket skapade många diskussioner och vägval. Slutresultatet blev en skolbyggnad fördelad på två plan i en sammanhängande huskropp.

Fullt utbyggd kommer förskolan att innehålla fyra avdelningar för totalt 75 barn där två avdelningar för 1-3 år ligger i markplan och två avdelningar för 3-5 år ligger på andra våningen.

Byggnadens gavlar kläs med brunt/grått tegel med röda inslag och långsidorna får puts i ljus kulör. I vinkel från huvudbyggnaden sträcker sig en högre enplansbyggnad i svarta liggande skivor och med sedumtak. Komplementbyggnaden innehåller uteförråd och teknik.

Förskolan följer Montessoris grundtanke om stora, luftiga rum för att pedagogerna ska ha överblick över samtliga barn och på så sätt skapa trygghet och trivsel. Ett återkommande tema är pedagogiska kök, toaletter och handfat i anpassad höjd efter barnen för att möjliggöra självständighet och aktiviteter tillsammans.

Stora fönster i barnhöjd skapar en ljus innemiljö och utblickar åt flera väderstreck i samtliga rum.

Förskolans gård utformas med olika miljöer för lärande, lek och rörelse med anpassningar och ytor till både yngre- och äldre förskolebarn. Vid entrésidan finns anpassad lekyta för de minsta barnen medan gårdssidan är tillämpad för de lite större barnen. Här finns bla en mindre inhägnad konstgräsplan för bollek, asfalterad körbana för fartlekar, sandlådor, klätterlek samt att man utnyttjat gårdens sluttning och där skapat möjlighet för vattenlek. Mot nordväst, i direkt anslutning till gården, finns en nyanlagd allmän lekplats som kommer nyttjas av förskolan.

Strategiskt utplacerade upphöjda odlingslådor med buskar, blommande perenner och vintergröna växter är ett återkommande element som skapar naturliga rumsbildare på gården.

För stillsam utelek och pyssel finns pergolors ribbverk, placerade i lä mot husfasaden.

No items found.