No items found.
Fastighetsägare:
Catena Fastigheter
huvudentreprenör:
PSG Struktur AB
hyresgäst:
Svenska Retursystem
entreprenadform:
Delad entreprenad
stad:
Helsingborg
färdigställande:
2013
byggnadsarea:
15 000 kvm
kvarter:
Köpingegården 1

Svenska Retursystem

-

No items found.